Informatie voor de gebruik(st)er

+/- 78 kg omhulde capsule met rode dop (1 stuk).
Lat. Santastica Singularis Hofnarium.

Lees deze bijsluiter steeds voordat u mij gebruikt, ook als u al eerder Sanne Roemen heeft gebruikt. De informatie uit deze bijsluiter kan door nieuwe inzichten of ervaringen zijn gewijzigd. Raadpleeg bij vragen of onduidelijkheden de rest van deze website of Sanne zelf.

Toepassing

Sanne Roemen wordt voorgeschreven voor het maximaliseren van de impact van duurzame ontwikkeling. Samen met uw stakeholders onderzoekt Sanne Roemen de missie en ontwerpt ze mogelijke strategieën. Ze geeft vorm aan en begeleidt vervolgens de implementatie. Sanne Roemen is zeer effectief bij analyse en onderzoek, co-creatie, leren in communities en projecten.

Symptomen

U constateert dat de wereld snel verandert en dat niets zeker is behalve dat alles onzeker is. U moet creatief omgaan met partnerschappen, uw dienstverlening moet flexibel zijn en bij de tijdgeest passen. Uw stakeholders stellen nieuwe eisen en willen een actieve rol in uw dienstverlening.

Werking

 • Sanne zet complexe materie om in werkbare vragen,
 • gaat samen met u op zoek naar uw meest fundamentele waarden en wensen,
 • ontwerpt samen met u en uw stakeholders strategieën die bijdragen aan aan uw maatschappelijke missie,
 • zet uw en haar netwerk in om deze strategieën te implementeren,
 • organiseert intensieve samenwerking om prototypes te testen en ruimte te maken voor veilig falen en dus voor leren.

Samenstelling: vernieuwde ingrediëntenlijst

 • Informatica 15% (AMBI HN-A, Universele Informatiekunde en Universele Kenniskunde),
 • Bedrijfskunde 10% (BSN, Introductie bedrijfskunde),
 • Onderzoeksjournalistiek 10% (Hogeschool Utrecht, cursus onderzoeksjournalistiek),
 • Sociale academie 15% (Hogeschool van Amsterdam, SPH),
 • Art of Hosting 25% (techieken voor co-creatie en large scale intervention o.a. Open Space, World Café, Appreciative Inquiry en diverse dialoogmethodieken),
 • Cognitive Edge 10% (horizonscanning, impactmeting en ontwerp van interventies. Geaccrediteerd Cognitive Edge Practitioner)
 • Zelfstudie 10%,
 • Levens- en praktijkervaring 50%.

(Het totaal kan op goede dagen hoger eindigen dan 100%)

Verder bevat Sanne Roemen de volgende hulpstoffen: duidelijkheid, daadkracht, doelgerichtheid, nieuwsgierigheid, gevoel voor humor, recht voor zijn raap-heid, verwondering, versimpelkracht en chaostolerantie. Sanne kan goed communiceren, zowel met de klant als met techneuten, creatieven en ux-ers.

De katalysatoren die Sanne Roemen inzet bij uw aandoening zijn: oog voor detail én the big picture, creativiteit, agile met een vleugje scrum, een behoorlijke brok technische kennis en haar enorme netwerk van ambachtelijke experts met passie.

Geneesmiddelengroep

Handelingsperspectief vergrotende middelen, complexiteitsversimpelaars.

Niet gebruiken bij

Behoefte aan een bewezen succesformule, controle, voorspelbaarheid.

Speciale waarschuwingen en contra-indicaties

Een bereidheid om tot de essentie door te dringen en van daaruit naar oplossingen te zoeken versterkt de werking van Sanne Roemen. Denken in mogelijkheden en het leggen van (niet voor de hand liggende) verbindingen is ten zeerste aan te raden. Een gesloten, angstige cultuur kan de werking van Sanne Roemen afremmen. Houder staat doorgaans niet onder druk, maar bij druk van buitenaf dreigt ontploffingsgevaar. In dat geval adviseren wij haar even op een koele plek te laten rusten alvorens het gebruik voort te zetten.

Bijwerkingen

In 99% van de gevallen wordt als bijwerking genoemd: nieuwe energie en inspiratie, er is minimaal één keer hard gelachen, vermogen tot creatief denken en handelen is geprikkeld, meer interacties met mensen die men voorheen weinig sprak, nieuwe ontmoetingen met andersdenkenden hebben geleid tot een verbrede horizon en een frisse blik. 75% van de gebruikers van Sanne Roemen meldt voorts een demystificatie van de mogelijkheden van digitale middelen en heeft baat gehad bij de ontnuchterende werking van haar interventies.

Dosering en wijze van gebruik

De duur en intensiteit van het gebruik van Sanne Roemen kan variëren, wordt in overleg vastgesteld en gedurende het proces waar nodig bijgesteld.
Wijze van gebruik: asynchrone communicatie (e-mail) werkt in de aanloop het beste. Gedurende het traject is een investering van uw tijd en aandacht een voorwaarde voor succes.

Bewaring en houdbaarheid

Sanne Roemen dient vers gebruikt te worden. Dat wil zeggen: bij het duiden van uw situatie en bij het formuleren van waarden, wensen en eisen. Na enige tijd verdient het aanbeveling Sanne Roemen korte tijd opnieuw te gebruiken ter evaluatie en bijsturing.