Toepassing

Sanne Roemen wordt voorgeschreven voor het faciliteren van multi-stakeholder samenwerking rond lastige maatschappelijke uitdagingen. In co-creatie onderzoeken wij netwerk, feiten, belangen, missie, en ontwerpen we mogelijke strategieën. Sanne geeft vorm aan de implementatie en begeleidt deze. Sanne Roemen is zeer effectief bij analyse en onderzoek, co-creatie, leren in communities en projecten.

Informatie voor de gebruik(st)er

+/- 78 kg omhulde capsule met grijzende dop (1 stuk). Lat. Santastica Singularis Hofnarium. Lees deze bijsluiter steeds voordat u mij gebruikt, ook als u al eerder Sanne Roemen heeft gebruikt. De informatie uit deze bijsluiter kan door nieuwe inzichten of ervaringen zijn gewijzigd. Raadpleeg bij vragen of onduidelijkheden de rest van deze website of Sanne zelf.

Symptomen

U constateert dat niets zeker is behalve dat alles onzeker is. Dat verandering de enige constante is. En nog wat van die dooddoeners. U moet creatief omgaan met partnerschappen, flexibel zijn en bij de tijdgeest aanhaken. U beweegt in een complex speelveld vol paradoxen en (schijnbaar?) conflicterende belangen.

Speciale waarschuwingen en contra-indicaties

Een bereidheid om tot de essentie door te dringen en van daaruit naar oplossingen te zoeken versterkt de werking van Sanne Roemen. Denken in mogelijkheden en het leggen van (niet voor de hand liggende) verbindingen is ten zeerste aan te raden. Een gesloten, angstige cultuur kan de werking van Sanne Roemen afremmen. Houder staat doorgaans niet onder druk, maar bij druk van buitenaf dreigt ontploffingsgevaar. In dat geval adviseren wij haar even op een koele plek te laten rusten alvorens het gebruik voort te zetten.

Bijwerkingen

In 99% van de gevallen wordt als bijwerking genoemd: nieuwe energie en inspiratie, er is minimaal één keer hard gelachen, vermogen tot creatief denken en handelen is geprikkeld, meer interacties met mensen die men voorheen weinig sprak, nieuwe ontmoetingen met andersdenkenden hebben geleid tot een verbrede horizon en een frisse blik. 75% van de gebruikers van Sanne Roemen meldt voorts een demystificatie van de mogelijkheden van digitale middelen en heeft baat gehad bij de ontnuchterende werking van haar interventies.

Werking

 • Sanne zet complexe materie om in werkbare vragen,
 • brengt het netwerk van belanghebbenden in beeld en spoort experts, andersdenkenden en creatieven op die licht op de zaak kunnen werpen,
 • gaat samen met u op zoek naar uw meest fundamentele waarden en wensen,
 • ontwerpt in co-creatie strategieën die bijdragen aan aan uw maatschappelijke missie,
 • zet uw en haar netwerk in om deze strategieën te implementeren,
 • organiseert intensieve samenwerking om prototypes te testen en ruimte te maken voor veilig falen en dus voor leren.

Geneesmiddelengroep

Handelingsperspectief vergrotende middelen, complexiteitsversimpelaars.

Niet gebruiken bij

Behoefte aan een bewezen succesformule, controle, voorspelbaarheid, en een formele sfeer.

Dosering en wijze van gebruik

De duur en intensiteit van het gebruik van Sanne Roemen kan variëren, wordt in overleg vastgesteld en gedurende het proces waar nodig bijgesteld.
Wijze van gebruik: asynchrone communicatie (e-mail) werkt in de aanloop het beste. Gedurende het traject is een investering van uw tijd en aandacht een voorwaarde voor succes.

Bewaring en houdbaarheid

Sanne Roemen dient vers gebruikt te worden. Dat wil zeggen: bij het duiden van uw situatie en bij het formuleren van waarden, wensen en eisen. Na enige tijd verdient het aanbeveling Sanne Roemen korte tijd opnieuw te gebruiken ter evaluatie en bijsturing.

Samenstelling: vernieuwde ingrediëntenlijst

 • Ervaring en zelfstudie 50%,
 • Dialoog 33% (Waarderend onderzoek, World Café, The Circle Way, Socratische gespreksvoering, etc),
 • Art of Hosting 25% (techieken voor co-creatie en large scale interventions),
 • Sociale academie 15% (Hogeschool van Amsterdam, SPH),
 • Cognitive Edge 10% (horizonscanning, impactmeting en ontwerp van interventies. Geaccrediteerd Cognitive Edge Practitioner),
 • Onderzoeksjournalistiek 10% (Hogeschool Utrecht, cursus onderzoeksjournalistiek),
 • SRUM 10% (SCRUM master),
 • Bedrijfskunde 10% (BSN, Introductie bedrijfskunde),
 • Informatica 5% (AMBI HN-A, Universele Informatiekunde en Universele Kenniskunde)
  (Het totaal kan op goede dagen hoger eindigen dan 100%)

Verder bevat Sanne Roemen de volgende hulpstoffen: duidelijkheid, daadkracht, doelgerichtheid, nieuwsgierigheid, gevoel voor humor, recht voor zijn raap-heid, verwondering, versimpelkracht en chaostolerantie.

De katalysatoren die Sanne Roemen inzet bij uw aandoening zijn: oog voor detail én the big picture, een fundamentele onderzoekende houding, creativiteit en haar enorme netwerk van experts met passie.