Mooi! Ideeën zijn geen geïsoleerde Eureka – dingen, maar eerder zaadjes die langzaam groeien en in combinatie met andere zaadjes (van andere mensen) een goed idee worden. In een sociale omgeving, waar mensen elkaar treffen, ontstaan en groeien de beste ideeën. Daarom is het belangrijk om ideeën te delen, en open te staan voor ideeën van anderen. Het koffiehuis, de salons, de co-werkplekken en het sociale internet zijn plekken waar ideeën elkaar kunnen ontmoeten en samen verder kunnen groeien.

Reader Interactions

Comments