Diensten

Deze realist wil graag de wereld redden. Voor mijn neefjes, jouw kinderen of de kleinkinderen van je buurman. Ik kan dat natuurlijk niet alleen. En ook niet in één keer. Daarom doe ik het graag met mensen die er al mee bezig zijn. In kleine stapjes en rond thema’s die bijdragen aan een betere toekomst. Duurzaamheid bijvoorbeeld, ontwikkelingen in de gebouwse omgeving, of rond een houdbare voedselvoorziening. Of onderwijs en talentontwikkeling van jongeren.

Met mijn creativiteit, daadkracht en energie geef ik duurzame ontwikkeling een boost. Complexe vraagstukken versimpelen en kantelen zodat je gaat werken aan oplossingen.

Zelforganisatie? Faciliteer co-creatie!

Zelforganisatie vormgeven en begeleiden is mijn superpower. Ik geloof dat de mensen die geraakt worden door een thema degenen zijn die het beste de nieuwe toekomst kunnen waarmaken. Zij kunnen die samen creeren: co-creatie. En ik weet uit ervaring dat zelforganisatie niet ‘vanzelf’ gaat. Zelforganisatie is net software, dat moet je installeren en regelmatig updaten. Co-creatie moet je dus faciliteren, en dat is wat ik doe. Met co-creatie geven we samen de toekomst systematisch vorm met processen, methodieken, werkvormen en tools.

Wat doe ik dan precies?

Een organisatie, vaak overheid of non-profit, belt mij want ze staan voor een ingewikkeld vraagstuk. Ik ga op zoek naar een eerste groep mensen die ‘iets hebben’ met dat thema. Met die mensen onderzoek ik het heden, ontwerp ik een nieuwe toekomst en bouw ik deze toekomst. Terwijl we dit doen, betrekken we er steeds meer mensen bij. Ik zorg ervoor dat al die mensen makkelijk kunnen samenwerken en co-creëren. Gaandeweg doen de mensen zelf steeds meer, en ik steeds minder. Uiteindelijk hoef je me alleen nog maar te bellen als er een bugje ontstaat of een update nodig is.

Hoe doe ik dat?

  • Door samenwerkingsprocessen vorm te geven. Creatieve werkvormen, formats voor bijeenkomsten en processen voor projectsamenwerking. Ik heb een enorme gereedschapskist. Onder andere: Scrum, Open Space, Theory U, Cognitive Edge, Art of HostingDesign Sprint, diverse waarderende dialoogmethodieken en brainstorming tools etc.
  • Door (online gratis of maatwerk) technologie erbij te zoeken die ervoor zorgt dat de mensen ook kunnen samenwerken als ze niet bij elkaar in een ruimte zijn.
  • Door mensen te mobiliseren. Ik spoor pioniers, innovators, first followers en anderen die ‘het’ raakt op en betrek ze.
  • En tot slot zorg ik dat er een platform komt waar kennis kan worden gedeeld. Met verhalen laat je namelijk je impact zien en kan je anderen inspireren.

Waar ik zoal aan bijgedragen heb

Vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. Een moderne, toekomstbestendige schooladviesdienst. Talentontwikkeling voor en door jongeren. Ambtenaren die slim werken met online technologie. Een vitaal platteland. Energieneutrale gebouwde omgeving. Duurzaamheid in alle curricula op hoger onderwijs. Biodiversiteit op de Nederlandse Antillen. Sociaal ondernemerschap in Uganda. Ondernemende muzikanten.

Wil jij ook?

Mail me! Dan spreken we af om kennis te maken  en te onderzoeken waar de click zit. Je bereikt mij het makkelijkst met een mailtje. Ik geef namelijk wat ik doe graag 100% onverdeelde aandacht. Daarom heb ik onderbrekingen uit mijn leven verbannen. Ook de telefoon.