Diensten

Deze realist wil graag de wereld redden. Voor mijn neefjes, jouw kinderen of de kleinkinderen van je buurman. Ik kan dat natuurlijk niet alleen. En ook niet in één keer. Daarom doe ik het graag met mensen die er al mee bezig zijn. In kleine stapjes en rond thema’s die bijdragen aan een betere toekomst. Duurzaamheid bijvoorbeeld, ontwikkelingen in de gebouwde omgeving, of rond een houdbare voedselvoorziening. Of onderwijs en talentontwikkeling van jongeren.

Met mijn creativiteit, daadkracht en energie geef ik duurzame ontwikkeling een boost. Complexe vraagstukken versimpelen en kantelen zodat je gaat werken aan oplossingen.

Faciliteer co-creatie!

Co-creatie vormgeven en begeleiden is mijn superpower. Ik geloof dat de mensen die geraakt worden door een thema degenen zijn die het beste de nieuwe toekomst kunnen waarmaken. Ik weet uit ervaring dat dat niet vanzelf gaat. Co-creatie moet je faciliteren, en dat is wat ik doe.

Hoe doe ik dat?

Door samenwerkingsprocessen vorm te geven. Creatieve werkvormen, formats voor bijeenkomsten en processen voor projectsamenwerking. Ik heb een enorme gereedschapskist. Onder andere: Scrum, Open Space, Theory U, Cognitive Edge, Art of HostingDesign Sprint, diverse waarderende dialoogmethodieken en brainstorming tools etc.

Wil jij ook?

Mail me! Dan spreken we af om kennis te maken  en te onderzoeken waar de click zit. Je bereikt mij het makkelijkst met een mailtje. Ik geef namelijk wat ik doe graag 100% onverdeelde aandacht. Daarom heb ik onderbrekingen uit mijn leven verbannen. Ook de telefoon.