censuur

censureren

Doe maar, kom maar op, zeg het maar:

  • dat hebben we al eens geprobeerd
  • laten we realistisch blijven
  • ze gaan dit niet snappen
  • dat is wel een hele grote stap
  • je krijgt de stakeholders niet mee
  • men is er niet klaar voor
  • dat gaat niet werken
  • ik ga er niet over
  • dat is een utopie
Zo. Dat lucht op he?
Zullen we dan nu even de wereld gaan redden?