“Het internet” belooft al jaren gouden bergen. Crowdsourcing, e-participatie, social media, slim werken. Het is allemaal zo handig, het heeft allemaal zoveel te bieden. Maar het staat in de kinderschoenen, mensen. En waarom? Omdat de meeste organisaties nog als een kip zonder kop rondrennen en het “oude” denken naar deze nieuwe, digitale wereld proberen te verplaatsen. En ondertussen halen online moguls zonder verdienmodel miljarden aan investeringen binnen en hangt er misschien wel weer een leuke dotcom bubble boven ons hoofd. Ja, ik maak me even kwaad.

Het had zo mooi kunnen zijn!

17 jaar geleden zei ik het jongerenwerk vaarwel, 11 jaar geleden zei ik “de muziek bizz” vaarwel, 6 jaar geleden zei ik vastgoed en stedelijke vernieuwing vaarwel.
In mijn Utopia sporen de straathoekwerkers van nu de jongeren online op, gaan open het gesprek aan (dat kunnen ze heel erg goed) en wijzen ze de weg naar hulp en onderdak. De welzijnsorganisaties vinden elkaar en hun klanten online, en werken samen om maatschappelijke problemen op te lossen. In werkelijkheid is de sociale kaart nog steeds versnipperd, weten organisaties elkaar niet te vinden en raken ze “klantjes” “kwijt” in de spelonken tussen buurthuis en nachtopvang.

In mijn Utopia vormen platenlabels het online platform waarlangs muzikanten en componisten hun fans kunnen opsporen, boeien en binden. Ze zorgen dat de artiesten op de juiste plekken te zien en te horen zijn (Youtube, Spotify), houden op met graaien, blokkeren en vervolgen. In werkelijkheid blokkeren platenmaatschappijen Spotify, een van de weinige online muziekplatforms met een enigszins geloofwaardig verdienmodel.

In mijn Utopia slaan corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en bewonersorganisaties de handen ineen om van stad of dorp een plek te maken waar iedereen zich thuis, welkom en veilig voelt. In werkelijkheid gaan ontwikkelaars maar voort met het bouwen van enorme appartementengebouwen, winkelcentra en kantoorpanden die niet verkocht of verhuurd worden. In werkelijkheid bouwen overheden maar ook burgers zelf het ene na het andere inspraakplatform waar vervolgens niemand naartoe gaat, terwijl het (behoorlijk levendige) gesprek dat online al plaatsvindt aan de aandacht ontglipt.

In mijn Utopia volgen docenten het leerproces van hun leerlingen door te monitoren wat die leerlingen zoal online produceren op blogs, foto- en videosites, Twitter, Facebook en Hyves. In werkelijkheid moeten leerlingen nog speciaal voor de docent geschreven lijvige stageverslagen en onderzoeksrapporten produceren. Stapels papier waar hun stagebedrijf en de klanten van dat stagebedrijf geen reet aan hebben.

Ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar het is niet alleen maar droevenis! Gelukkig ben ik de afgelopen jaar ook tal van organisaties en initiatieven tegengekomen die het experiment aan durven gaan. Zij beginnen aan een lange wandeling in een donker bos, en huren mij in als een soort zaklampje, zodat telkens in ieder geval die eerste meters van de route verlicht zijn. We maken samen veilige, kleine fouten en sturen bij. Het zijn lange processen maar oh zo ontzettend leuk.

Want ik heb ook de antwoorden niet. Maar kan wel de juiste vragen helpen stellen.

Dus ik zeg: op naar de volgende zes jaar. Ik ben tenslotte een pathologisch optimist en het voordeel van aan de wieg staan is dat je het kindje kan helpen groeien!