2017

 • Adviseren en begeleiden van de Schooladviesdienst in Wassenaar bij hun transformatie naar koploperschap op het gebied van modern onderwijsadvies.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om inwoners te betrekken bij het energieneutraal maken van alle bestaande bouw in Rijk van Nijmegen. Onderdeel van haalbaarheidsstudie.
 • Ontwerp en uitvoering van Double Circle Dialogue. Acht bijeenkomsten met stakeholders van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) over de mogelijkheden om de sector toekomst vast te maken. In samenwerking met Spirit of the Age. Initiatief van NFO en Rabobank Nederland.

2016

 • Dialogen met stakeholders van de Nederlandse Fruittelers Organisatie over de mogelijkheden om de sector toekomst vast te maken. Initiatief van NFO en Rabobank Nederland.
 • Adviseren en begeleiden van de Schooladviesdienst in Wassenaar bij hun transformatie naar koploperschap op het gebied van modern onderwijsadvies.
 • Prototype voor de Story Engine, een online platform voor storytelling voor Jimmy’s. Dit ten behoeve van impactmeting en het voeden van lokale websites met content uit het netwerk.
 • Dialogen met lokale Rabobanken en lokale afdelingen van het Agrarisch Jongeren Kontact over toekomstbestendig agrarisch ondernemen. Samen met Olga Plokhooij ontwikkelden we het concept van een bijeenkomst die lokale bank en ondernemers met elkaar verbindt en de basis legt voor lokale actie.
 • Diverse dialogen: voor de bibliotheek in Zoetermeer, voor het ‘aanjaagteam verwarde personen’ en voor de schuldeiserscoalitie van de Delta Lloyd Foundation
 • Begeleiden van een brainstorm over Internet Of Things op bedrijventerrein Bijsterhuizen. Dit in het kader van het project Rijk van Nijmegen 2025.

2015

 • Dit jaar ben ik “Chef kennis en leren” van Stichting Up to Us (o.a. voor Jimmy’s). Vormgeven van kennis en leren: teamontwikkeling en trainingen van lokale Jimmy’s teams. Strategisch advies over het inzetten van online tools en social media voor de Jimmy’s community en kennisontwikkeling daarbinnen.
 • Ik ontwikkel een toolkit voor on- en offline impactmeting met kwalitatief onderzoek en storytelling voor Jimmy’s.
 • Begeleiding van een student toegepaste psychologie die voor de trainingen van Jimmy’s Academy zorgt voor de theoretische onderbouwing. Samen ontwerpen we werkvormen en oefeningen die een goede koppeling van de theorie naar de praktijk mogelijk maken.
 • Ook ontwikkel ik met een voor Adviseurs in Dialoog een traject waarbij we de oogst uit grootschalige dialogen goed kunnen vertalen naar visie en handelingsperspectief.

2014

 • Ixta Noa: co-creatie ontwikkeld en gefaciliteerd over het ontwerpen van een online serious game en platform voor jongeren om slim met hun eigen-aardigheden om te gaan. Samen met Erwin Elling van The Wrong Songs.
 • Stichting Up to Us / Jimmy’s: bouwen aan landelijk team van young professionals en jongeren die in diverse steden helpen Jimmy’s op te zetten. Vormgeven van kennis en leren: teamontwikkeling en trainingen van lokale Jimmy’s teams. Strategisch advies over het inzetten van online tools en social media voor de Jimmy’s community en kennisontwikkeling daarbinnen.
 • Dialogen begeleid voor de SER in onderzoek naar de toekomst van de arbeidsmarkt.
 • WomenINC: WomenInc wil vrouwen helpen zichzelf en elkaar te versterken. Ik ontwierp en ontwikkelde daarvoor bijeenkomsten op basis van waardevolle gesprekken. Het plannen en begeleiden van die gesprekken doen de vrouwen zelf. Ik maakte daarvoor een training voor de gespreksleiders en een online platform waarmee vrouwen deze bijeenkomsten kunnen organiseren en hun netwerk ervoor kunnen uitnodigen.
 • WomenINC: voor aanTafel een webbased software concept ontwikkeld (co-creatie, informatie architectuur, wireframes) voor het plannen en organiseren van de aanTafel bijeenkomsten i.s.m. Just en Bratpack
 • Sectorinstituut openbare bibliotheken: sessie t.b.v. visievorming op de plek van Siob na de fusie met de Koninklijke Bibliotheek.
 • Oriëntatiefases Jimmy’s in Doetinchem, Zeist en Nijmegen begeleid

2013

 • Gespreksleider en facilitator van co-creatie bij de Energiesprong community van koplopers rond het thema energieneutraal bouwen en renoveren.
 • Dialoogbegeleider bij World=U editie 2, team Enschede-Haaksbergen
 • Beginnetjesmaker bij Stichting Up to Us: kickstarten en implementeren van Jimmy’s in Zeist, Doetinchem, Nijmegen. Aanslingeren in Amsterdam. Dit alles in co-creatie met lokale jongeren.
 • Als klant optreden van een team van studenten van de Minor Co-Design van de HU. Hun opdracht: hoe kunnen we jongeren helpen die in hun gemeente ook een plek willen waar ze terecht kunnen met vragen en ideeën. Ze ontwikkelden een serious game waarmee jongeren hun eigen Jimmy’s kunnen opstarten.
 • Leuke vraag van Women INC: een intern gesprek begeleiden en er tegelijk aan bijdragen. Thema: “what makes us tick”, waar ligt onze inspiratie, waar willen we naartoe, hoe kunnen we ons netwerk nog beter faciliteren?

2012

 • Coaching. Ze zochten mij op. Inspirerende mensen die hun sporen ruim verdiend hebben en bij mij aanklopten voor dat ene laatste zetje. Een paar uur spiegelen, confronterende vragen stellen, samen op zoek naar “what makes you tick” of ergens een angel uit halen. En ook: demystificatie van internet en social media. Korte trajecten met klanten die ik hoog heb zitten en door wie ik mij op andere thema’s laat inspireren.
 • Op donderdag 27 september 2012 sprak ik op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Arnhem tijdens de allereerst WikiTalk over co-creatie en kennisontwikkeling. Hoe kan een los netwerk aan mensen, samen iets tot stand brengen? Wat is massacreativiteit? Hoe ondersteunt internet daarin? En waarom geeft het ons de kans tot massa innovatie? Bekijk de video van mijn WikiTalk.
 • WORLD=U: samenwerking tussen Nederland in Dialoog, de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. 19 lokale Rabobanken gingen elk met een groep jongeren aan de slag voor “local action, global issues”. Het traject startte met vier dialogen over de thema’s wereldburgerschap, voedsel, klimaat en welzijn & welvaart. Na de dialogen ontwikkelde elke groep een eigen project rond (een van) de thema’s. Ik ben namens Nederland in Dialoog als adviseur verbonden aan drie banken: Rijk van Nijmegen, Venray en Centraal Twente. Daarin begeleidde ik de banken in hun samenwerking met de jongeren, begeleidde ik de dialogen en het proces van ontwerp en ontwikkeling van het project.
 • Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (net als in 2011). Project Energiesprong: een reductie van het energieverbruik in de gebouwde omgeving realiseren. Dit jaar: het concept ontwikkelen en begeleiden van de bouw van een online kennis platform: Energiel!nQ. In de loop van 2012 is SEV overigens gefuseerd met Nirov, Kei en Nicis tot Platform31.
 • Gemeente Haarlem, Haarlemse School en Griffie: Webwijs Trainingen. Gebruik van social media en online tools voor samenwerking, zowel intern als met inwoners van de Gemeente.
 • Siob. Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Zij hadden een online kennisplatform (Bieb to Bieb) laten ontwikkelen en vroegen mij om een aantal workshops te begeleiden over het mobiliseren van koplopers en first users zodat zij als eersten de community konden bevolken en anderen mee krijgen.

2011

 • Creative Minds Uganda: eigen project rond het verbinden van Nederlandse en Ugandese innovatieve ondernemers en start-ups in de technologische, sociale en agrarische sectoren. Wordt vervolgd in 2012 onder de naam Creative Minds Unite.
 • Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Project Energiesprong: een reductie van het energieverbruik in de gebouwde omgeving realiseren. In 2030 half zoveel verbruik als in 1990! Mijn rol: betrokken bij (online-)kennisontwikkeling en ontsluiting, het ontwikkelen van internet platforms en tools voor communities en kennis, het hosten en dynamiseren van bijeenkomsten, oogsten van kennis en ontwikkelen van een game tbv bewustwording van waarde ontwikkeling van corporatie bezit.De kennisbehoefte rond het thema energiereductie in bestaande bouw is gefragmenteerd, markten zijn te divers, stakeholders liggen ver uit elkaar. We ontwierpen en implementeerden een soort ‘app store’ voor kennistoepassingen. Een online platform waarop rekentools, wiki’s, simulators, games etc gepubliceerd konden worden door stakeholders.
 • Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.Rekensimulator woningvoorraad (Concept). Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Woningcorporaties hebben een manier om de waarde van hun bezit (woningen) te berekenen. De gangbare methode geeft geen ruimte voor innovatieve energieneutrale renovaties op grote schaal.  Ik ontwikkelde een concept voor een strategische serious game. Hierbij kan een team  op verschillende innovatieve manieren sommen loslaten op hun woningvoorraad. Een aantal ‘als-dan’ scenario’s wordt uitgespeeld. Bijvoorbeeld: als huurders datgene wat zij besparen op hun energierekening betalen aan de corporatie kan de corporatie daarmee de renovatie financieren. Deze game maakt inzichtelijk op welke manieren een corporatie ruimte kan maken voor energieneutrale grootschalige renovatie.
 • Gemeente Haarlem: serie Webwijs trainingen. Gebruik van social media en online tools voor samenwerking, zowel intern als met inwoners van de Gemeente.
 • Belastingdienst: lezing over social media en internet tijdens de Week van de Inspiratie.
 • Syntens: inspirator bij de MKB krachtcentrale.
 • Pot Jonker Seunke advocaten: lezing over de impact van het moderne internet.
 • TCG Groep: lezing bij het congres Nieuwe Vormen van Medezeggenschap over de impact van social media op inspraak.
 • Ministerie van EL&I, directie VDC: lezing en individuele begeleiding MT-leden bij effectief social media gebruik voor online netwerken, samenwerken en kennisontwikkeling.
 • Scoop Welzijn: lezing tbv jubileum over internet en social media in welzijnswerk.
 • NIFV: lezing bij infopunt veiligheid over de inzet van social media en internet bij crisiscommunicatie.
 • Het Bureau Welzijnsprojecten: advies over de inzet van internet en social media bij de wijkaanpak.
 • Key Corporate, Willemstad Curacao: lezing over social media en online communities op relatie avond.
 • The Dutch Caribbean Nature Alliance: intensieve training voor het gebruik van social media tbv natuurbescherming op de Antillen.
 • Ministerie EL&I, Innovatienetwerk: workshop online netwerken, kennisontwikkeling, social media voor een community van Innovators rond Agro en Natuur.
 • Verdiwel: workshop social media, internet en online kennisnetwerken voor directeuren van welzijnsorganisaties.
 • Ondernemingsraad van de Inspectie Gezondheidszorg: verkenning Het Nieuwe Werken. In samenwerking met Marina Noordegraaf
 • FCB: online kennisbank medezeggenschap (als basis voor online kennisnetwerk)

2010

 • 1% Club: het mobiliseren van een team van “Zwarte Band” Social Media Buddies die de 1% Coaches bij staan met raad en daad over Social Media. (vrijwillig)
 • 1% Club: inzet van social media, online marketing en mijn netwerk rond de 24 uur actie in december 2010.
 • Cybersoek – een lezing over social media en web2.0 en een over Lifehacking.
 • FCB – Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken – Workshops: Medezeggenschap en tevreden medewerkers (Utrecht, Zwolle en Eindhoven) Leden van OR of PVT en bestuurders/directeuren uit de branches Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.
 • FCB: Advies over een online kennisplaza rond Medezeggenschap.
 • Congres Nieuwe vormen van Medezeggenschap: een op een sessies over Social Media en internet / websites voor medezeggenschap.
 • Guus.net in opdracht van het Ministerie van LNV: een on- en offline netwerk en kennisplatform rond een vitaal platteland. Strategie, concept, website, netwerk en training. Social media, online kennisontwikkeling en ‘het nieuwe werken’.
 • Context Masterclass”De Mondiale Burger als Co-creator” VIDEO VAN DE LEZING ONLINE TE BEKIJKEN. Wat is de achtergrond van het ‘fenomeen’ van social networking? En wat betekenen social media en internet voor het betrekken van mensen bij mondiale vraagstukken?
 • NCDO – Quickscan en onderzoek naar het gebruik van Social Media en internet bij draagvlakversterking voor internationale samenwerking.
 • Worldconnectors – Haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van Social Media en internet bij het werk van de Worldconnectors.
 • Newtribes en Netwerk Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland – Training Webwijs voor vrijwilligersorganisaties 2 dagdelen. Hoe kunnen vrijwilligerscentrales hun werk slimmer, sneller en beter doen en slim samenwerken met Social Media.
 • Oranjefonds Groeiprogramma: Web 2.0 voor sociale en maatschappelijke projecten. Succesvolle initiatiefnemers van maatschappelijke projecten krijgen een jaar lang intensieve begeleiding om hun lokale initiatief op de kaart te zetten.
 • Kennis voor de Stad, Gemeente Rotterdam: een nieuwe kijk op kennis, kennis(sen) management en beleid door social media en online networking.
 • SURF Academy – Spring School: Leren in Sociale Netwerken. Voor mensten die in het Hoger Onderwijs werken (ICT&O-medewerkers en docenten) over leren in Sociale Netwerken, hoe sociale netwerken een hefboom kunnen vormen op leren
 • Filantropie Magazine –  Civil Society Congres. Lezing en workshops voor bestuurders, toezichthouders, directeuren en medewerkers van vermogensfondsen, goede doelen en fondsenwervende non-profits. Thema: online communities, social media, online samenwerken.
 • Nieuwe Maan – advies over de inzet van social media voor de Nationale Dag van de Dialoog.
 • Lifehacking.nl – Lifehacking Academy is bedoeld voor kenniswerkers die graag willen leren hoe ze hun werkstromen digitaal kunnen optimaliseren.
 • Cursus Webwijs voor de Projectenpool van het Ministerie van LNV: samenwerken aan kennis en communities met social media.
 • Noorderlinkdagen – twee lezingen over social media en online social networking.
 • NQA – Visitatie van de opleiding Media Technologie aan de Hogeschool Rotterdam.
 • Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV – training online CRM met Highrise.
 • Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam – lezing over social media.
 • Stichting Bereik! – Brainjam over een online community rond een bereikbare a13
 • Hogeschool van Amsterdam – Atelier Stedelijke Vernieuwing: dagdeel training Twitter en social media.
 • Knowmads + Geeds: dagdeel training Twitter en social media.
 • Haagse Hogeschool, Minor Werken 2.0: lezing over Twitter en social media.
 • SEV – brainstorm over het organiseren van events rond energieneutraal bouwen en renoveren.
 • SEV – onderzoek en advies rond het visualiseren van netwerken en het inrichten van een kennisplatform over energieneutraal bouwen en renoveren.
 • Coalitie Biodiversiteit: workshop 1 dagdeel over Twitter en LinkedIn.

2009

 • Guus.net in opdracht van het Ministerie van LNV: een on- en offline netwerk en kennisplatform rond een vitaal platteland. Strategie, concept, website, netwerk en training. Social media, online kennisontwikkeling en ‘het nieuwe werken’. Het toenmalige Ministerie van Landbouw wilde een vitaal platteland en vroeg mij een voorstel te doen voor een kennisplatform rond dat thema. Met als uitgangspunt dat kennis in mensen zit en dat contact tussen mensen rond een thema waar ze voor warm lopen de beste manier van kennis ontwikkelen is stelde ik voor er een kennisENplatform van te maken. En wel door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van het bestaande internet in plaats van iets nieuws te bouwen. Mijn oplossing was om mensen die bij een vitaal platteland betrokken (willen) zijn te leren om het moderne internet (social media, blogplatforms, wiki’s) slim te gebruiken voor kennisuitwisseling en netwerken. Ik ontwikkelde de Webwijs training en leidde een netwerk van trainers op. Ik ontwierp een online portaal waar al deze kennis werd verzameld op basis van een hashtag #guusnet
 • Universiteit van Amsterdam: Social Media training voor de deelnemers aan het Veni Vidi programma.
 • Reclassering Nederland: ondersteunend social media advies.
 • Friesland Campina Domo – lezing over het gebruik van Wiki’s bij kennisontwikkeling en samenwerking.
 • Duurzaam Hoger Onderwijs – Quickscan en strategisch advies voor de inzet van Social Media bij het versterken van het netwerk rond Duurzaamheid in Hoger Onderwijs. (Het verankeren van Duurzaamheid in de curricula van hogere opleidingen)
 • SOS kinderdorpen – strategische sessies over het online versterken van de community van vrijwilligers.
 • Universiteit van Amsterdam: Social Media in het professional development programme voor Veni en Vidi onderzoekers.
 • ZonMW: social media in een training voor kwaliteitsmanagers in de zorg.
 • Lezingen voor onder anderen: de Boudewijns en Roemen groep, de associatie voor Food & Beverage managers, Purple Cows, Lifehacking Academy, Beaumont Communicatie. Dit alles over online marketing, social media, contentmarketing, reputatiemanagement etc.

2008

 • Fortis verzekeringen – Update Social Computing voor de directie van Fortis verzekeringen. Informatieve sessie over social media, prosumers, reputatiemanagement, afbreukrisico’s. Strategie en conceptontwikkeling voor een sociaal verzekerings platform (voorloper van crowdfunding).
 • Lopend Vuur – advies aan een van de winnende bands die mochten meedingen naar een platencontract. Advies betrof het ontwikkelen van een businessplan voor de band.
 • Entretech – strategisch advies bij het opzetten van een online samenwerkings community voor ingenieurs en uitvinders.
 • Diverse lezingen voor o.a. marketing afdeling Aegon verzekeringen over online marketing en social media en Lifehacking Academy.

2007

 • lifehacking.nl. eigen initiatief met andere zelfstandigen.
  Lifehacking gaat over slim werken en slim leven. Meer doen met minder rompslomp. Samen met Annedien Hoen, Frank Meeuwsen, Martijn Aslander en Taco Oosterkamp richtte ik deze website op over het toen nog vooral in de V.S. bekende onderwerp. Ik schreef een aantal jaren voor dit platform. Inmiddels zijn er samen met Van Duuren Media drie boeken gemaakt van artikelen van de website.
 • Internationale School voor Wijsbegeerte – advies, online marketing en projectmanagementbij de ontwikkeling van een nieuwe corporate website.
 • Havenbedrijf Rotterdam – advies over het ontwikkelen van visuele communicatie en infographics over Maasvlakte 2
 • In samenwerking met Laura Babeliowsky, Get Clients Now – diverse trainingen Blogbasics, strategisch bloggen voor zelfstandig professionals.
 • Pentascope – advies en concept van de website, workshops en brainstormsessies rond “Schitterend Organiseren”
 • Sonsbeektentoonstelling – advies en brainstormsessies over website voor Sonsbeek 2008 tentoonstelling.

2006

 • Stichting Noorderlink – usability advies voor de website.
 • Beaumont Communicatie – strategisch advies over inzet van websites rond diverse vastgoedprojecten
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden – gastcolleges over serious gaming.
 • Divers strategisch- en marketingadvies voor tijdschrift Bond, Dijk en van Emmerik, ISVW, Zinfo, Uitgeverij Quist.
 • Strategie en concept van een groepsweblog voor c3 adviseurs.
 • Online marketing en ontwikkeling van het concept van de website bij het boek Zin! Leidinggeven aan jezelf en anderen van André Meiresonne.
 • In samenwerking met Laura Babeliowsky, Get Clients Now – diverse trainingen Blogbasics voor zelfstandig professionals.

2005

 • Strategisch advies over de inzet van communities en websites bij diverse nieuwbouw projecten. (Klanten o.a. Zootz, Beaumont Communicatie en DPI Animation House.)
 • Ontwikkeling en marketing voor Doris: Digitaal online verkoopmanagement voor nieuwbouwprojecten. (Ontwikkeling gestart in dienstverband bij DPI Animation House)
 • Usability advies en testing, informatie architectuur en wireframes bij de website van Noorderlink
 • DSW zorgverzekeringen – Scan en strategisch advies over de inzet van internet.
 • 10 januari: de geboorte van mijn onderneming OOMPH advies!

2003 / 2004

 • Trainingsprogramma tramtunnel. HTM (bij dpi animation house). Een nog niet bestaande tunnel. Voor de trambestuurders een nieuwe situatie met onbekende signaleringslichten en regels voor stoppen en wegrijden. Een automatische rem ingreep die de tram stil zou zetten als hij te hard reed. Voor de trambestuurders een spannende situatie. HTM had als doel dat alle trambestuurders moeten in de tunnel kunnen rijden. Ze moesten dus getraind worden, een examen afleggen en direct inzetbaar zijn en dat zonder dat ze in de tunnel zelf konden oefenen. We ontwikkelden een educatieve game waarmee trambestuurders in een computerlokaal bij HTM en thuis konden oefenen en examen konden doen.
 • Doris “Digitaal OnRoerend goed Informatie Systeem”. Bouwfonds Ontwikkeling. (Bij dpi animation house). Zoeken in het woningaanbod  van vinexwijken gaf vaak als resultaat: “er zijn 0 woningen die voldoen aan uw criteria”. Ik ontwierp de innovatieve zoekmachine Doris die door de programmeurs van DPI werd ontwikkeld. Zij gaf een lijst resultaten in volgorde van aan het aantal zoekcriteria waaraan het resultaat voldeed: “deze woningen voldoen voor 97% aan uw wensen” etc. De zoeker heeft dus altijd een lijst woningen om in verder te kijken en wordt uitgenodigd om woningen te verkennen die niet 100% matchen met de zoekcriteria.