Beeld: 7 days – move a mountain by Kim Ravers

Voor het formuleren van doelstellingen hanteert men graag S.M.A.R.T. (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Da’s prima, maar voor mij vaak niet werkbaar. Ik vertaalde het eerder al in specifiek, meetbaar, ambitieus, revolutionair en tijdgebonden omdat veel projecten waar ik bij betrokken zijn nogal pionierderig en innovatief zijn. En daar hoort een zekere “over the top” -heid bij.

Seven Days of Inspiration

Dit initiatief had / heeft als ambitie: Nederland upgraden in een week! Helaas kon ik er die week niet bij zijn. Maar na het lezen van alle tweets, blogposts, artikelen in de pers, reflecties en verslagen over Seven Days of Inspiration voel ik me ineens extreem nederig. Wat een ontroerende en grootse dingen zijn daar neer gezet. En hoe authentiek en oprecht delen alle betrokkenen hun leerervaringen, twijfels en worstelingen. En hoe enthousiast hun eigen en elkaars successen! Ik ga ze hier niet opsommen. Kijk maar op de site.

Naar aanleiding van wat ik daar allemaal gelezen heb, heb ik S.M.A.R.T. weer overhoop gehaald.

 • Schitterend
  Dus niet te specifiek, want bijeffecten, ongelukjes, serendipiteit is soms zo ongelooflijk veel schitterender dan dat specifieke dat je je bij aanvang voor kon stellen. Geef ruimte aan het onvoorstelbare.
 • Meeslepend
  Dus niet meetbaar. Als het meetbaar moet zijn, moet het in kaders passen. Dat is prima, maar dan ga je dus vooraf geformuleerde resultaten meten. En zoals ik al zei, het onvoorstelbare heeft ruimte nodig. En als je toch wilt meten, meet dan aantal tweets, blogposts, betrokken mensen, fouten (als je die al zo kan noemen) en hoe jij en andere betrokkenen zich voelen op een schaal van 1 tot 10.
 • Ambitieus
  Dus niet acceptabel, sterker, voor sommigen soms zelfs onacceptabel. Shoot for the moon, even if you miss, you’ll land between the stars. Aan die legendarische quote van Brian Littrell (jawel, een van de backstreet boys!) heb ik weinig toe te voegen.
 • Revolutionair
  Dus niet realistisch. Ga niet modelleren naar de bestaande realiteit maar naar een gedroomde realiteit. En dan nog een stapje verder.
 • Tijdgebonden
  Ja, die houden we erin. En dan niet als “wanneer is het afgelopen?” maar “wanneer gaan we het vieren?”. En wanneer ga je uitwisselen en verbinden en er lawaai over maken. En wanneer ga je dat nog een keer doen, en nog een keer?? Zoals dat van 28 februari tot 6 maart 2011 voor Seven Days of Inspiration voor het eerst (en zeker niet voor het laatst) gebeurde.

Mijn diepe respect voor de initiatiefnemers, kartrekkers van de steden en alle betrokkenen bij Seven Days of Inspiration.